Usprawnienie pracy kancelarii komorniczej.

28-09-2020

Pieczęć służy do potwierdzania oryginalności i autentyczności danego dokumentu. Dotyczy to spraw prywatnych firm jak i państwowych urzędników. Oczywiście pewne formy pieczęci są zarezerwowane dla odpowiednich podmiotów. Do korzystania z pieczęci urzędowej państwowej z orłem RP uprawomocnione są organy władzy państwowej, administracji rządowej, gminy i powiaty, samorząd województwa, sąd, prokuratura, komornik sądowy oraz jednostki wojskowe, policji, straży granicznej, służby celne, straż pożarna a także szkoły publiczne od podstawowych do wyższych. Do pieczęci zgodę posiadają również inne podmioty wyżej nie wymienione jak np. notariusz. Co ważne ustawa określa wygląd pieczęci – metalowa, tłoczona i wykonywana tylko przez mennicę państwową.

Komornik sądowy ma obowiązek używania pieczęci w okrągłym kształcie z orłem po środku. Funkcja, imię nazwisko, sąd rejonowy, siedzibę kancelarii, oraz oznaczenie cyfrą rzymską umieszczane są w okręgu na zewnątrz orła. Komornik używa również pieczęci imiennej, która zazwyczaj zawiera pełnione stanowisko oraz imię i nazwisko komornika.

Komornik również powinien posiadać pieczęć ułatwiającą pracę- pieczątka zawiera wtedy dane kancelarii komorniczej, datę i godzinę wpływu dokumentu. Pieczątka z datownikiem oraz godziną niezwykle ułatwi i usprawni pracę komornikowi. Pieczątki wpływu z samą datą i treścią również przyspieszą pracę oraz pomogą uporządkować korespondencję. Aby w kancelarii obieg dokumentów był prawidłowy należy zaopatrzyć się w pieczątki wpływu, zaksięgowania, wpłaty i zapłaty, kopia, za zgodność z oryginałem.