Dlaczego motywacja jest tak ważna dla nauki

06-02-2020

motywacjaNauka to dla dzieci to nie tylko nowe wyzwania z którymi, muszą się zmierzyć ale i chwile radości. By Dziecko czerpało przyjemność z nauki i uczyła się chętnie musi być motywowana. W klasach wczesno szkolnych wykorzystywane w celu motywacji są pieczątki obrazkowe.

Czym są pieczątki motywacyjne?

Nazwa brzmi dla większości tajemniczo ale to rodzaj nagrody lub kary wyrażonej za pomocą odbicia stempla. Wzory pieczątek motywujących to buźki lub postacie, zwierzęta lub proste hasła. Tego rodzaju pieczątki wykorzystywane są do motywowania dzieci ale w stosunku co do dorosłych również znajdują swoje zastosowanie.

Od wielu lat w polskim szkolnictwie w klasach I-III obowiązuje ocena opisowa- często nic nie oznaczająca dla dzieci, nie odnosi się do konkretnej wartości. Ponieważ wystawianie stopni jest surowo zabronione można wykorzystać do karania lub nagradzania dzieci pieczątki motywacyjne. Postawienie np. uśmiechniętej buźki jest o wiele łatwiejszym motywatorem dla dziecka niż opis.

Zaletą takiego systemu motywacyjnego jest prosta motywacja zewnętrzna. Wybierając odpowiednią buźkę czy symbol i przybić ją w zeszycie lub obok pracy dziecka. W pewien sposób taki system przemyca wystawianie ocen dla pracy wykonanych przez dziecko. Dla ucznia, który się postara i przykłada do nauki z dumą będzie prezentowanie uśmiechniętej buźki, która może się pochwalić.

Wielu rodziców w krytyczny sposób wypowiada się o ocenianiu motywacyjnym w klasach wczesnoszkolnych twierdząc iż jest niesprawiedliwy. Dziecko może starać się równie mocno jak inni uczniowie ale ponieważ nie posiada talenty plastycznego jego praca będzie oceniona tak wysoko jak pozostałych. Jednak warto mieć na uwadze fakt iż system oceniania nigdy nie będzie sprawiedliwy i należy na to przygotować dzieci gdyż już klasie IV pojawią się oceny i będą one już towarzyszyć do końca edukacji.

System motywacyjny możemy wykorzystać również w domu- przy obowiązkach. Motywując dziecko pieczątkami przybijanymi na tablicę za sprzątanie pokoju, czytanie książek czy aktywne spędzanie czasu